• slider image 734
  • slider image 735
  • slider image 736
  • slider image 737
  • slider image 738
  • slider image 739
  • slider image 740
:::

List Photos

List Photos

:::

回上方浮動按鈕

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

行事曆

成語隨時背

ㄓㄣ ˋ ˊ ㄕㄨ ˋ ㄌㄧㄡ ˊ
又作「枕流漱石」。以石為枕,用流水漱口。比喻過隱居的生活,或隱士情志的高潔堅貞。

隨機小語

貧者因書而富,富者因書而貴。

王安石(宋)

計數器

今天: 420420420
昨天: 1290129012901290
本週: 2605260526052605
本月: 2086120861208612086120861
總計: 1751104175110417511041751104175110417511041751104
:::

好站連結

[ more... ]