• slider image 734
  • slider image 735
  • slider image 736
  • slider image 737
  • slider image 738
  • slider image 739
  • slider image 740
:::

List Photos

List Photos

:::

回上方浮動按鈕

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

行事曆

成語隨時背

ㄇㄛ ˊ ㄌㄥ ˊ ㄌㄧㄤ ˇ ㄎㄜ ˇ
摸物稜角兩端,摸那一端都可以。比喻處理事情的態度含混,不表示明確的意見或主張。。

隨機小語

貧者因書而富,富者因書而貴。

王安石(宋)

計數器

今天: 367367367
昨天: 1290129012901290
本週: 2552255225522552
本月: 2080820808208082080820808
總計: 1751051175105117510511751051175105117510511751051
:::

好站連結

[ more... ]