• slider image 734
  • slider image 735
  • slider image 736
  • slider image 737
  • slider image 738
  • slider image 739
  • slider image 740
:::

List Photos


List Photos

:::

回上方浮動按鈕

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

行事曆

成語隨時背

ㄏㄨㄟ ˋ ˊ ㄌㄢ ˊ ㄒㄧㄣ   
又作「蘭質蕙心」。蘭、蕙,皆香草;心靈如蕙,品質如蘭。比喻女子心性聰慧高雅。

隨機小語

滴水能穿石不是靠力,而是因為它不捨晝夜。

佚名

計數器

今天: 517517517
昨天: 1290129012901290
本週: 2702270227022702
本月: 2095820958209582095820958
總計: 1751201175120117512011751201175120117512011751201
:::

好站連結

[ more... ]