• slider image 726
  • slider image 716
  • slider image 727
  • slider image 728
  • slider image 730
  • slider image 733
  • slider image 732
:::

List Photos

List Photos

:::

回上方浮動按鈕

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

行事曆

成語隨時背

ㄐㄧㄣ    ㄌㄢ ˊ    ㄐㄧㄠ   
形容朋友交情的契合。(金,用以比喻其堅;蘭,比喻其香。)與「莫逆之交」、「金石之交」義近。

隨機小語

人們缺乏的不是力量,而是意志。

雨果

計數器

今天: 147147147
昨天: 1204120412041204
本週: 5799579957995799
本月: 2326823268232682326823268
總計: 1574193157419315741931574193157419315741931574193
:::

好站連結

[ more... ]