• slider image 726
  • slider image 716
  • slider image 727
  • slider image 728
  • slider image 730
  • slider image 733
  • slider image 732
:::

List Photos

List Photos

:::

回上方浮動按鈕

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

行事曆

成語隨時背

ㄉㄠ ˋ ㄒㄧㄥ ˊ ㄋㄧ ˋ   
比喻不按照情理行事。後用「倒行逆施」比喻胡作非為的罪惡行徑。

隨機小語

只要能培一朵花,就不妨做做會朽的腐草。

魯迅

計數器

今天: 260260260
昨天: 1204120412041204
本週: 5912591259125912
本月: 2338123381233812338123381
總計: 1574306157430615743061574306157430615743061574306
:::

好站連結

[ more... ]