• slider image 734
  • slider image 735
  • slider image 736
  • slider image 737
  • slider image 738
  • slider image 739
  • slider image 740
:::

List Photos

List Photos

:::

回上方浮動按鈕

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

行事曆

成語隨時背

ㄊㄧ ˊ ㄍㄤ    ㄑㄧㄝ ˋ ㄌㄧㄥ ˇ
綱,魚網上的總繩;挈,提起。全句是說「提起魚網的總繩,提起衣服的領子。」比喻抓住事理的重點。

隨機小語

貧者因書而富,富者因書而貴。

王安石(宋)

計數器

今天: 467467467
昨天: 1290129012901290
本週: 2652265226522652
本月: 2090820908209082090820908
總計: 1751151175115117511511751151175115117511511751151
:::

好站連結

[ more... ]