• slider image 734
  • slider image 735
  • slider image 736
  • slider image 737
  • slider image 738
  • slider image 739
  • slider image 740
:::

List Photos

List Photos

:::

回上方浮動按鈕

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

行事曆

成語隨時背

ㄏㄨ ˊ ㄌㄨㄣ ˊ ㄊㄨㄣ    ㄗㄠ ˇ
囫圇,完整的;比喻理解事物或學習時,不細加領悟,只是籠統含糊地接受。

隨機小語

滴水能穿石不是靠力,而是因為它不捨晝夜。

佚名

計數器

今天: 501501501
昨天: 1290129012901290
本週: 2686268626862686
本月: 2094220942209422094220942
總計: 1751185175118517511851751185175118517511851751185
:::

好站連結

[ more... ]