• slider image 734
  • slider image 735
  • slider image 736
  • slider image 737
  • slider image 738
  • slider image 739
  • slider image 740
:::

List Photos

List Photos

:::

回上方浮動按鈕

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

行事曆

成語隨時背

ㄇㄨ ˋ ㄏㄡ ˊ ˊ ㄍㄨㄢ   
沐猴,獼猴。「沐猴而冠」指性情急躁的獼猴學人穿戴冠帽。比喻人虛有表象,卻不脫粗鄙的本質。

隨機小語

不必告訴我你讀過什麼書,從你的言談我就可以察知。

愛默生(美國)

計數器

今天: 113113113
昨天: 1147114711471147
本週: 3999399939993999
本月: 2761327613276132761327613
總計: 1785201178520117852011785201178520117852011785201
:::

好站連結

[ more... ]