• slider image 734
  • slider image 735
  • slider image 736
  • slider image 737
  • slider image 738
  • slider image 739
  • slider image 740
:::

List Photos


List Photos

:::

回上方浮動按鈕

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字

行事曆

成語隨時背

ˋ ㄓㄚ ˋ ㄈㄥ    ㄩㄣ ˊ
叱吒,怒喝。一聲怒喝就能使風雲變色。形容人聲勢威力極大,能左右世局。

隨機小語

滴水能穿石不是靠力,而是因為它不捨晝夜。

佚名

計數器

今天: 426426426
昨天: 1290129012901290
本週: 2611261126112611
本月: 2086720867208672086720867
總計: 1751110175111017511101751110175111017511101751110
:::

好站連結

[ more... ]